Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 03/23/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
27
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Hải Dương
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
Pizza & Movie Lover
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam
Nội Dung:
Người phù hợp để bên nhau càng lâu càng tốt
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 41
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.