Love Russia Andycarl tại Haiphong, Vietnam
   

Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 02/08/2018


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
41
Quốc gia:
Vietnam
Tiễu bang:
Alabama
Thành phố (tĩnh):
Haiphong
Câu mỡ đầu:
Love Russia
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Nội Dung:
Hi guys, I live in Haiphong city and teaching at Marintime Uni. Looking for a fair lady aged 18 to 30 from Russia or South Africa who really want to live in Haiphong. Thanks
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 148
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.