Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 07/08/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
49
Quốc gia:
Vietnam
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Hcm
Số vùng:
011
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Anh
Nội Dung:
II am a sincere person of good character .
I am looking for a sincere and faithful lover
Ngoại hình
Hình dáng:
Óm
Lối sống
Hút Thuốc:
Không Hút Thuoc
Uống Rượu:
Không
Xã hội:
Thích trong nhóm nhõ
Xem phim:
Phim
Hoàn cãnh:
Sống 1 mình
Gia đình
Con cái:
Không có con
Muốn Có Con:
Không muốn
Hôn nhân:
Độc thân
Sự Nghiệp
Học vấn:
Đang học đại học
Việc làm:
Bệnh viện/ Dịch vụ sức khõe
Cá nhân
Tôn giáo:
Đạo thiên chúa
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Sức khõe và thể dục, Du lịch, Tôn giáo
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 163
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.