Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 07/03/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
35
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
San Bruno
Số vùng:
94066
Câu mỡ đầu:
Searching for true love
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việtnam
Nội Dung:
My name is Nguyen Thi Thuy, I am a working professional. I enjoy playing a lot of sports, dancing and spontaneous things that would pop-up. Beside, I like improve myself personally and mentally. I believe that I can always learn and improve myself. That is a little bit about me. I hope you have questions for me FOUR ONE FIVE FIVE NINE EIGHT EIGHT FOUR ZERO ONE
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 1.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 407
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.