Đăng Ký Hồ Sơ

AiYeuToi.com là một nhịp cầu se duyên các bạn độc thân trong hay ngoài nước, Vietnam hay Việt Kiều, làm quen với nhau. Đăng ký hồ sơ tại trang web tìm bạn bốn phương này rất dể dàng. Quý vị có thể tìm bạn gái, trai, đàn ông, đàn bà, phụ nữ, thanh niên, đang cô đơn, ly thân, ỡ góa, đã ly dị để lập gia đình. Trong phần nội dung, các bạn nên viết dài, nói về bản thân và người mình cần tìm. Nếu muốn đăng ảnh vào hồ sơ thì bấm vào chữ "Browse" để chọn hình. Hồ sơ có ảnh kèm theo được xem và tìm kiếm nhiều hơn 1 ngàn lần hồ sơ không có hình.

Nếu quý vị không sống tại Mỹ, vui lòng chọn khoãng trống ỡ "Tiểu Bang" hay "State".

Vui lòng chọn "Có" tại "Bạn đã đọc và tuân theo Điều lệ Sữ Dụng"