Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 07/23/2017
Bạn bè (2)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
28
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
San diego
Số vùng:
92126
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn ở san diego
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việtnam
Nội Dung:
I'm usually an introvert but once i'm open up, i'll be kinda wild. Looking for new friends and going w the flow eh? Interested ?
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 893
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.