Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 10/13/2016


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
24
Quốc gia:
Germany
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Baden
Câu mỡ đầu:
I want to connect with all friend anywhere.
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Đức, Tiếng Anh
Nội Dung:
I very like Germany and I hope will find more friend help me can practice Deutsch more and more. Vielen Dank.
Ich komme aus VietNam. Everybody can talk with me and I'm ready teach VietNamese for all friend.
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 391
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến


Krito

  • Được đăng cách đây 6 tháng
A o berlinh 25t. Rất vui nếu đc làm wen vs e