General
I am:
Man
Seeking a:
Woman
Age:
42
Country:
Germany
City:
München/munich
Zip code:
01184
Headline:
Tim ban bon phuong
Message:
Mình 38 tuổi đã li di,Ít nói, sông Nội tâm, chịu khó biết lo lắng cho gia đình,

Cần tìm người bạn gái cùng hoàn cảnh, biết thông cảm, chịu khó, nếu hợp xẽ tiến tới hôn nhân
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 480
  • Block member

Comments

Add comment

Nobody left any comments yet.