Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/24/2018


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
57
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Texas
Thành phố (tĩnh):
dallas
Số vùng:
75001
Câu mỡ đầu:
searching for true love
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Nội Dung:
I am an active person who enjoys cycling and running best. I believe keeping fit is important. I am not interested in games or drama. I enjoy fine dining and am always looking for someone to share the appreciation of good food and fine wine.I love traveling,going to movies and spending quality time with people that i care about.
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 239
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.