Đăng ký

Email / Tên truy cập: Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com)

Mật khẩu *: ghi ít nhất 4 ký tự hay số(ví dụ tên họ hay năm sinh, không có dấu, không có khoãn trống)

Xác nhận mật khẩu *: ghi giống y chang ô Mật khẩu

Tên tài khoản *: ghi tên họ của bạn, kèm theo tháng hoặc năm sinh (không có dấu, không có khoãn trống, ví dụ: ngoctrinh56, tunglam2828)

Nếu như có ai chọn Email / Tên truy cập / Tên tài khoản, thì bạn phải đổi tên khác, bằng cách thêm 1 hay 2 số nào đó vào cuối

Nếu bạn có vấn đề cần giúp đỡ tư vấn nhắn vào zalo số: 0908731434

Tìm bạn bốn phương ở ❣Việtnam 💙Nước Mỹ 💖Nước Úc 💙Canada 💚Đức 💛Pháp 💕Anh Quốc