• Hồ sơ của thành viênThông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
38
Quốc gia:
Canada
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Hà Nội
Số vùng:
10000
Câu mỡ đầu:
I'm looking for a life partner in california state
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Tiếng Anh
Nội Dung:
For me the inner beauty keeps woman beautiful forever and I finding a good man with spiritual values to built a world for the both.
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 46
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.