Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 03/20/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
31
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Pennsylvania
Thành phố (tĩnh):
pittersburg
Số vùng:
15986
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn trai nếu duyên
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Anh
Nội Dung:
Hi guys , I'm looking for the man who devoted , generous and kind - hearted. I will be the same to you.Promise. Wink First try to be good friend to each other. Nice to see you....I will be greatful when the man comes my way...I like swimming,cooking,fishing and karaoke as fun

Em like to do domestic work not a lazy woman for any reason

I hope em can meet such man
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 4.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 509
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến


Phong2020

  • Được đăng cách đây 6 tháng
lừa thiệt chứ coi chừng gi nua

xhlam

  • Được đăng cách đây 6 tháng
coii chuung toii luua gaat doo nhee!