Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 04/14/2020
Bạn bè (1)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
30
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Arizona
Thành phố (tĩnh):
Glendale
Câu mỡ đầu:
Hi ban
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Anh
Nội Dung:
Mình cần tìm e người ban gái . Ko cần gioi tất cả mọi việc .. chỉ cần ban gái vui vẻ hoa đồng .. biet giúp đỡ người..nếu gặp dc nhau là cái duyên.. mong sẽ tim dc người như ý
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 189
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.