Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 02/17/2018


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
29
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Nghệ an
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn gái ở perth Úc
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việtnam
Nội Dung:
Tìm bạn ở Việt nam or úc làm quen
Ai ở đội nhân ba đình Hà nội sn 1989 thì càng tốt
Vui vẻ hoà đồng
Hiện tại muốn kiếm bạn nói chuyện vui vẻ là Ok rồi
Các Bạn gái vào thật tim đi viết càng dài càng tốt mà viết mãi vẫn chưa xong
Không gởi đi được
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 71
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.