Bạn bè (1)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
34
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
San Diego
Số vùng:
22434
Câu mỡ đầu:
Seeking for the love of my life
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việtnam
Nội Dung:
I'm a caring , honest and God fearing lady , looking for true love , i'm single and searching for a caring, loving and honest man , a family oriented man that knows the best way to care for the woman of his heart
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 328
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.