Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 04/27/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
27
Quốc gia:
Vietnam
Tiễu bang:
Texas
Thành phố (tĩnh):
Hải Phòng
Số vùng:
0084
Câu mỡ đầu:
0769233589
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam
Nội Dung:
Tìm bạn gái cùng hoàn cảnh để hiểu nhau
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 328
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.