Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 02/12/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
49
Quốc gia:
Germany
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Berlin
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn lâu dài
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam
Nội Dung:
Tôi là người vui vẻ hòa đồng, muốn tìm người cũng vui vẻ, hòa hợp ko gia trưởng, cùng nhau chia sẻ, có cả ổn định ơ Đức
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 414
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.