Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/15/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
46
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
San Jose
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Anh
Nội Dung:
Need someone to hang around and enjoy life
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 439
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến


harrisp

  • Được đăng cách đây 11 tháng
xin chào người bạn yêu quý của tôi, tôi là Harris, xin vui lòng tôi có một vài điều nghiêm túc để thảo luận với bạn, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi qua email riêng tư của tôi ( payharrispaulus1@g/mail/.com )
......................
hello my dear friend, i'm Harris, please i have some serious things to discuss with you, please contact me directly via my private email (payharrispaulus1@g/mail/.com )