Em gái nên xem phim 365 days.
Em xem xong thì cho chị biết cmt nhé Grin