General
I am:
Man
Seeking a:
Woman
Age:
37
Country:
Vietnam
City:
quảng nam
Zip code:
011
Headline:
Chào các bạn
Languages:
English
Message:
Minh đang làm việc tại Tam Kỳ, đã ly hôn vợ. Muốn tìm bạn gái ở Quảng Nam, đang làm việc gần tam kỳ độ tuổi từ 27-35, độc thân hoặc đã ly hôn. DT của tôi 0903508739
Appearance
Lifestyle
Smoking:
Socially
Drinking:
Socially
Social Setting:
Somewhat shy
TV Watching:
Sports Nut, News Junkie
Living Situation:
Alone
Home and Family
Have Kids:
Yes - but not at home
Marital Status:
Divorced
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 400
  • Block member

Comments

Add comment

Nobody left any comments yet.