Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 10/02/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
54
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Louisiana
Thành phố (tĩnh):
New Orleans
Số vùng:
70452
Câu mỡ đầu:
Looking for Long Term relationship 1 518-6357155-8758
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Nội Dung:
I want a true love and mutual feelings. My partner should be responsible, honest and reliable woman. she needs to be strong and let her shoulder to me in bad times and able to have fun in good time. I appreciate caring, kind and attentive woman. Also is very important to be able to talk openly about own emotions and feelings. It’s the best way to make the relations strong and happy. Somebody who loves good conversation and romantic evening around the fire. I will respect needs and desires of my woman and want her listen to mine. I want to feel close to my woman tender and protected, loved and needed. My heart is open for YOU!
Ngoại hình
Chiều cao:
1m75"
Màu mắt:
Màu nâu
Màu tóc:
Màu nâu lợt
Sắc tộc:
Mỹ gốc
Hình dáng:
Trung Bình
Lối sống
Hút Thuốc:
Không Hút Thuoc
Uống Rượu:
Không
Xã hội:
Bay nhãy bên ngoài
Xem phim:
Phim, Thể thao
Hoàn cãnh:
Bạn thướng viếng thăm, Sống với vật yêu, Sống với con cái
Gia đình
Con cái:
Có con không sống chung
Muốn Có Con:
Không biết
Hôn nhân:
Ỡ góa
Sự Nghiệp
Học vấn:
Tiến sĩ
Nghề nghiệp:
Có cơ sỡ riêng
Việc làm:
Khoa học kỹ thuật
Thu nhập:
$100,000 to $149,999
Cá nhân
Tôn giáo:
Đạo thiên chúa
Thời gian tham dự:
Mổi tuần
Quan điểm chính trị:
Middle of the road
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Tôn giáo, Gia đình, Nhãy đầm
  • Điểm: 1.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 397
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.