Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 08/16/2019


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
28
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
Los Angeles
Số vùng:
91335
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn gái
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam, Tiếng Anh
Nội Dung:
Tìm người để tâm sự, nói chuyện nếu hợp
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 330
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.