Sponsored links:
   

From: Bao Nguyen
Sent: Thursday, June 13, 2019 7:32 PM
To: Nhung Lam
Subject: Re: AiYeuToi-Câu chuyện thành công

 

Mình tên là Nguyễn Thị Thuý, hôn phu của mình là Nguyễn Quang Bảo. Mình nhận được tin nhắn làm quen của anh vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Anh nói tìm thấy số phone của mình trên trang Aiyeutoi.com. Chúng tôi đã liên lạc và nói chuyện với nhau cho tới khi chúng tôi gặp nhau vào tháng 5 năm 2019. Và chúng tôi quyết định sẽ kết hôn trong thời gian gần nhất có thể.

Sent from my iPhone

Các ý kiến