Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 12/08/2017


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
34
Quốc gia:
Vietnam
Tiễu bang:
Outside USA
Thành phố (tĩnh):
Kiên Giang
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
Cô đơn mốn kết bạn
Ngoại ngữ:
Tiếng Việtnam
Nội Dung:
Hòa đồng, vui vẻ, cởi mở
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 734
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến

Chưa có ai cho ý kiến.